Korporativni događaji naša su specijalnost te nastojimo svaki učiniti jedinstvenim.

Potrebe korporativnog poslovanja mogu biti vrlo specifične i zahtjevne, pa tako niti jedan događaj u našoj organizaciji nije isti.  U fazi upoznavanja sa projektom, posebno brinemo o potrebama i očekivanjima naših klijenata, kako bismo stvorili uspješan događaj.

Posvećeni smo ispunjavanju pa čak i premašivanju očekivanja naših klijenata, kao i njihovih sudionika. Obraćamo jednaku pažnju na detalje te uložemo iste napore za primjerice malu teambuilding grupu, kao i za veće konvencije ili kompleksnije „lansiranje proizvoda“.

Dosadašnji događaji uključivali su predstavljanja velike međunarodne farmaceutske korporacije, godišnje konvencije, prodajne sastanke, kao i poticaje za klijente u farmaceutskom, osiguravajućem i građevinskom sektoru.

VIŠE INFORMACIJA

Posljednji projekti