Tvrtka: Illustris Events d.o.o
Sjedište: Dražice 31D, 52100 Pula, Hrvatska
OIB: 34948048149

Regristrirano kod: Trgovački sud u Pazinu
MB: 130095322
Članovi uprave: Nadja Horvatek

Banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d. – Rijeka
Broj računa: HR8624020061100927140
Temeljni kapital (uplaćen u cijelosti): HRK 20,000.00

Copyright: Illustris Events d.o.o.

Koordinacija projekta: Nadja Horvatek
Izrada web lokacije: E-scape Internet usluge

Fotografije (autorska prava):
Dnevni izleti: Turistička zajednica Istarske županije
Kamenjak Kayak & Bike: Jistra Adventures
Sportski događaji – Dalmatie Trophy: Adventure Sports Event srl

Sve ostale fotografije: Illustris Events d.o.o.

Sve fotografije su pod autorskim pravima i svaka je neovlaštena upotreba strogo zabranjena i bit će procesuirana.